75

دکتر محمدعلی صابرصادق دوست

دکتر محمدعلی صابرصادق دوست
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

سونوگرافی دکتر محمدعلی صابرصادق دوست

تلفن : 011-42233950

آدرس مطب :

قائم شهر

خیابان بابل - روبروی بانک مسکن مرکزی - نبش کوچه محمدزاده - کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی قائم

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی - ام ار ای

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید