50

دکتر جهانگیر تقی پور

دکتر جهانگیر تقی پور
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر جهانگیر تقی پور

تلفن : 071-36292999

آدرس مطب :

شیراز

خیابان عفیف آباد - نبش کوچه 6 - مجتمع مهرگان - طبقه 4

 فلوشیپ تخصصی جراح عمومی و جراح پلاستیک / کاسمتیک (زیبایی) از انگلیس فلوشیپ و عضو کالج های سلطنتی جراحان انگلیس و اسکاتلند

نظر و یا تجربه ای داری؟ خوب بگو !
دکتر سالک فرد - زنان
صبــر کنید