176
دکتر افسانه سزاواربندی

دکتر افسانه سزاواربندی

4 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر افسانه سزاواربندی

تلفن : 051-37622723 __ 051-37623353

آدرس مطب :

مشهد

خیابان سجاد - یاسمن 2 - پلاک 38

09156152808
نمایش آدرس بر روی نقشه
نظرات و تجربیات در مورد دکتر افسانه سزاواربندی
میزان رضایت

قدرت گرفته توسط : موتور جستجوی دکتریاب - درخواست معرفی مطب - دکتر گوارش خوب در تهران

صبــر کنید