349
دکتر مهدی نوری

دکتر مهدی نوری

شماره نظام : 111379
5 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر مهدی نوری

تلفن : 33226677

آدرس مطب :

سنندج

پاسداران - کوچه یغموری - ساختمان مهر - طبقه 4 - واحد 43

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مهدی نوری
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید