114
دکتر مجید خیرالهی

دکتر مجید خیرالهی

شماره نظام : 2722
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر مجید خیرالهی

تلفن : 09137216113

آدرس مطب :

اصفهان

خیابان شریعتی غربی - آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما اصفهان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر مجید خیرالهی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید