110
دکتر ابوالفضل نمازی

دکتر ابوالفضل نمازی

2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر ابوالفضل نمازی

تلفن : 035-36227644-5

آدرس مطب :

یزد

خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار - روبروی مسجد برخوردار - ساختمان پزشکان دکتر اخوان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ابوالفضل نمازی
میزان رضایت

قدرت گرفته توسط : موتور جستجوی دکتریاب - درخواست معرفی مطب - دکتر گوارش خوب در تهران

صبــر کنید