209
دکتر ابوالفضل نمازی

دکتر ابوالفضل نمازی

شماره نظام : 128027
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر ابوالفضل نمازی

تلفن : 035-36227644-5

آدرس مطب :

یزد

خیابان امام خمینی - کوچه برخوردار - روبروی مسجد برخوردار - ساختمان پزشکان دکتر اخوان

نظرات و تجربیات در مورد دکتر ابوالفضل نمازی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید