138
دکتر فخرالسادات مدنی

دکتر فخرالسادات مدنی

شماره نظام : 36325
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر فخرالسادات مدنی

تلفن : 09335201192

آدرس مطب :

اصفهان

خیابان توحید میانی، نبش داروخانه پورسینا، کوچه 12، ساختمان نیکو، ط پایین

نظرات و تجربیات در مورد دکتر فخرالسادات مدنی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید