103
دکتر محمدمهدی غدیری

دکتر محمدمهدی غدیری

شماره نظام : 121539
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر محمدمهدی غدیری

تلفن : 061-32231331

آدرس مطب :

اهواز

خیابان نادری - مجتمع پزشکی بزرگ نادری - طبقه 6

09300703348
نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمدمهدی غدیری
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید