117
دکتر غفار ولی پور کلتی

دکتر غفار ولی پور کلتی

شماره نظام : 32496
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

مطب دکتر غفار ولی پور کلتی

تلفن : 011-33254765

آدرس مطب :

ساری

بلوار امیرمازندرانی - سه راه کشاورزی - بیمارستان امیر - طبقه 2

نظرات و تجربیات در مورد دکتر غفار ولی پور کلتی
میزان رضایت
دکتر گوارش در تهران - قوانین و مقررات
صبــر کنید