دکتر فاطمه السادات جعفری

دکتر
کسی تا به حال به این پزشک رای نداده :(

آدرس و تلفن دکتر فاطمه السادات جعفری

0
کرمان

• خیابان ... •

آیا اطلاعات اشتباه یا قدیمی است! اینجا کلیک کنید

  • امکان گزارش این صفحه وجود ندارد

توجهاطلاعات درج شده در این صفحه صرفا بازنشر شده از سایت نظام پزشکی و یا جمع آوری شده از اینترنت است و دکتریاب تایید کننده صحت آن نیست و لذا بهتر است کاربر قبل از مراجعه تحقیقات بیشتری جهت اطمینان انجام دهد. قوانین و تذکرات

تماس با ما - عضویت پزشک
صبــر کنید