دکتر

شنوایی شناس و سمعک

شماره نظام : ش-1973
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن طاهره سادات صفوی

09120521711
رباط کریم

بلوار امام خمینی - بعد از خیابان گرجی - روبروی ساختمان پردیسان

نمایش آدرس بر روی نقشه

ارزیابی تخصصی شنوایی نوزادان از بدو تولد (تست شنوایی OAE)

ارزیابی تخصصی شنوایی و وزوز(سوت کشیدن) و سرگیجه و تعادل

تجویز و تنظیم جدیدترین سمعک های  نامرئی و هوشمند 

ساخت انواع قالب ضداب و ضدصوت 

تعمیرات سمعک و انواع باتری سمعک

نظرات و تجربیات در مورد طاهره سادات صفوی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است