دکتر فریدون یداله مقدم

دکتر فریدون یداله مقدم

متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در اصفهان

شماره نظام : 53635
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر فریدون یداله مقدم

03136293023 - 03136257746-03136293074
اصفهان

توحید میانی - جنب داروخانه دی - ساختمان زیتون -طبقه دوم -مرکز مشاوره توحید 

بعد از ظهر ها از ساعت چهار ونیم تا هشت ونیم به جز روزهای دوشنبه و پنجشنبه

نمایش آدرس بر روی نقشه

نظرات و تجربیات در مورد دکتر فریدون یداله مقدم

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است