لیست آدرس مطب پزشکان کودکان ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر ابراهیم ابراهیم پور متخصص کودکان در ارومیه
1818

دکتر رضا جهان سپاس متخصص کودکان در ارومیه
1307

دکتر ایوب ابراهیمی متخصص کودکان در ارومیه
1200

دکتر معصومه جعفری متخصص کودکان در ارومیه
1204

دکتر نادر پاشاپور متخصص کودکان در ارومیه
1024

دکتر شیرین پیری کهریز متخصص کودکان در ارومیه
964

دکتر جلیل امیرزاده ایرانق متخصص کودکان در ارومیه
945

دکتر صمد جودی متخصص کودکان در ارومیه
844

دکتر شهریار حامدی متخصص کودکان در ارومیه
793

دکتر حبیبه تهوری متخصص کودکان در ارومیه
776

دکتر علی اکبر انتظاری متخصص کودکان در ارومیه
724

دکتر بهرام کریمی متخصص کودکان در ارومیه
701
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان کودکان بر حسب شهر