لیست آدرس مطب پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر منوچهر منتظری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
6130

دکتر فرناز جوادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
1231

دکتر حمداله فدوی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
1137

دکتر فردین میرزا طلوعی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
65

دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
49
لیست پزشکان اروميه بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) بر حسب شهر