لیست پزشکان متخصص ارتوپد ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپد در ارومیه

بهترین دکتر متخصص ارتوپد در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
ارومیه
بدون تصویر

دکتر منوچهر منتظری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
7177
ارومیه
دکتر فرناز جوادی

دکتر فرناز جوادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1746
ارومیه
دکتر حمداله فدوی

دکتر حمداله فدوی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1527
ارومیه
دکتر فردین میرزا طلوعی

دکتر فردین میرزا طلوعی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
1798
ارومیه
دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی

دکتر رضا ابوالفتحی بالانجی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
733
ارومیه
دکتر احمدرضا افشار

دکتر احمدرضا افشار فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست )
354
ارومیه
دکتر محمود قادری

محمود قادری کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی)
135
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر