لیست پزشکان ارومیه

آدرس و تلفن مطب پزشکان ارومیه

بهترین پزشکان ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان ارومیه
دکتر رضا حامد غلامشاهی

دکتر رضا حامد غلامشاهی متخصص جراح مغز و اعصاب در ارومیه
18
بدون تصویر

دکتر نعیمه فرهیدنیا متخصص پزشکی قانونی در ارومیه
19
دکتر علی افتخاری

دکتر علی افتخاری متخصص پزشکی قانونی در ارومیه
28
دکتر ناصر عبایی

دکتر ناصر عبایی متخصص پزشکی قانونی در ارومیه
20
دکتر وفا ثمره ای

دکتر وفا ثمره ای متخصص چشم پزشک در ارومیه
44
دکتر محمدحسین محمودی

دکتر محمدحسین محمودی متخصص چشم پزشک در ارومیه
14
دکتر شاهرخ صفی نازلو

دکتر شاهرخ صفی نازلو متخصص چشم پزشک در ارومیه
16
دکتر فرخ کنگرلو

دکتر فرخ کنگرلو متخصص چشم پزشک در ارومیه
27
دکتر بهروز نصیری

دکتر بهروز نصیری متخصص چشم پزشک در ارومیه
8
دکتر جابر احمدزاده

دکتر جابر احمدزاده متخصص چشم پزشک در ارومیه
10
دکتر کریم خدایی

دکتر کریم خدایی متخصص چشم پزشک در ارومیه
9
دکتر احد بقال صدری فروش

دکتر احد بقال صدری فروش متخصص چشم پزشک در ارومیه
24
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر