دکتر در ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر رامین نیافر متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
398

دکتر نسرین حیدرنژاد متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
533

دکتر منصور قوام متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
344

دکتر صفر حامدنیا متخصص روانپزشک (اعصاب و روان) در ارومیه
636

دکتر میرامیر آغداشی فوق تخصص روماتولوژیست در ارومیه
2245

دکتر سید مصطفی سیدمردانی فوق تخصص روماتولوژیست در ارومیه
1117

دکتر فرهاد فرزاد فوق تخصص روماتولوژیست در ارومیه
2367

دکتر هاشم محمود زاده متخصص کودکان در ارومیه
678

دکتر مهدی اسمعیلی متخصص ارتودنسی (دندانپزشک) در ارومیه
395

دکتر طاهر زبیری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
2734

دکتر فرناز حافظ قرآن متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
544

دکتر شاهین جمسا متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
2128
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر