مطب پزشکان متخصص داخلی در سنندج

آدرس و تلفن مطب پزشکان داخلی در سنندج

بهترین دکتر داخلی در سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر کامبیز یزدان پناه متخصص داخلی در سنندج
7151

دکتر عزت اله رحیمی متخصص داخلی در سنندج
38

دکتر ناصح سیگاری متخصص داخلی در سنندج
23

دکتر سیامک واحدی متخصص داخلی در سنندج
22

دکتر یوسف خضری بوکانی متخصص داخلی در سنندج
23

دکتر حمیدرضا بهرامیان متخصص داخلی در سنندج
19

دکتر رقیه قدیانی متخصص داخلی در سنندج
21

دکتر نیلوفر مقبل متخصص داخلی در سنندج
17

دکتر بایزید قادری متخصص داخلی در سنندج
18

دکتر وفا طبرزدی متخصص داخلی در سنندج
17

دکتر رحیم یوسف پور متخصص داخلی در سنندج
14

دکتر رضا خلیلی متخصص داخلی در سنندج
14
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان داخلی بر حسب شهر