لیست پزشکان متخصص جراح عمومی سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان سنندج
سنندج
دکتر شاهرخ ادهمی جراح عمومی

دکتر شاهرخ ادهمی متخصص جراح عمومی
828
سنندج
:(

دکتر علیرضا شیرزادی متخصص جراح عمومی
186
سنندج
:(

دکتر محمدصالح هجرانی متخصص جراح عمومی
153
سنندج
:(

دکتر نجم الدین مولانایی متخصص جراح عمومی
315
سنندج
:(

دکتر محمد ثابت متخصص جراح عمومی
447
سنندج
دکتر جعفر مبلغی جراح عمومی

دکتر جعفر مبلغی متخصص جراح عمومی
2462
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح عمومی بر حسب شهر