مطب پزشکان متخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز

بهترین دکتر جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر وحید منتظری فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز
18986

دکتر شهریار هاشم زاده فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز
12035

دکتر اباسعد قره داغی فوق تخصص جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) در تبریز
5749
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراحی قفسه صدری سینه (توراکس) بر حسب شهر