مطب پزشکان متخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان گوارش و کبد بالغین در تبریز

بهترین دکتر گوارش و کبد بالغین در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر محمدحسین صومی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
24468

دکتر یوسف بافنده تیز فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
20066

دکتر منوچهر خوش باطن فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
13993

دکتر سید حسن هاشمی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
9284

دکتر سید محمد بقایی اسکویی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
7762

دکتر مسعود شیر محمدی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
7363

دکتر فیروز صارمی نظام آباد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
4920

دکتر عباس یزدان بد فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
3879

دکتر کمال بوستانی فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
3004

دکتر فیروز کیمیا فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در تبریز
1635
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان گوارش و کبد بالغین بر حسب شهر