مطب پزشکان متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح مغز و اعصاب در تبریز

بهترین دکتر جراح مغز و اعصاب در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر ایرج لطفی نیا متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
19103

دکتر محمد اصغری متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
18607

دکتر فیروز صالح پور متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
16181

دکتر سعید پناهی متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
10099

دکتر مسلم شاکری باویل علیائی متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
8944

دکتر علی مشکینی متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
7500

دکتر قنبر بران متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
5679

دکتر مرتضی امیرکلاهی متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
4506

دکتر علی فرشاد اصل متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
2722

دکتر مقصود احباب متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
2448

دکتر غفار شکوهی تبریزی متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
2095

دکتر علیرضا اللهیاری ثانی متخصص جراح مغز و اعصاب در تبریز
1713
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح مغز و اعصاب بر حسب شهر