مطب پزشکان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز

بهترین دکتر جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر امیرمحمد نوالی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
18104

دکتر علیرضا روحانی فلوشیپ تخصصی جراحی شانه در تبریز
13163

دکتر جعفر گنج پور ثالث متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
7349

دکتر محمدرضا محرمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
6054

دکتر جعفر سلیمان پور مختارمانند متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
5672

دکتر رحیم دریانی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
4863

دکتر حجت حسین پور فیضی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
4644

دکتر محمد ایرجیان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
4610

دکتر علیرضا صادقپور تیمورلوئی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
3799

دکتر سید حمید برزگر متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
2497

دکتر اسداله بایبوردی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
1917

دکتر سید سجاد جعفری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تبریز
1162
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) بر حسب شهر