مطب پزشکان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

آدرس و تلفن مطب پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

بهترین دکتر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
دکتر علی ذوالفقاری

دکتر علی ذوالفقاری متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
15365
دکتر امیرعلی جواهری پور

دکتر امیرعلی جواهری پور متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
11292
دکتر سید کاظم مداین شیشوان

دکتر سید کاظم مداین شیشوان متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
11256
بدون تصویر

دکتر افشار زمردی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
7273
بدون تصویر

دکتر حسن حسن زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
7180
دکتر فرزاد کاکایی

دکتر فرزاد کاکایی فلوشیپ تخصصی پیوند کلیه در تبریز
6203
بدون تصویر

دکتر داود نوری زاده متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
5239
بدون تصویر

دکتر حسین زعفرانی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
4885
دکتر علی غفارلو

دکتر علی غفارلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
3971
دکتر محمد حیدرلو

دکتر محمد حیدرلو متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
3964
دکتر یداله احمدی عصر بدر

دکتر یداله احمدی عصر بدر متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
3708
بدون تصویر

دکتر نادر طبقچی عزتی متخصص جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) در تبریز
2729
لیست پزشکان تبریز بر حسب تخصص
لیست پزشکان جراح کلیه - مجاری ادرار و تناسلی (اورولوژیست) بر حسب شهر