لیست مراکز فیزیوتراپی تهران

آدرس و تلفن مراکز فیزیوتراپی تهران

بهترین مراکز فیزیوتراپی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر امین نوروزی فشخامی

دکتر امین نوروزی فشخامی دکترای تخصصی فیزیوتراپی
28005
تهران
دکتر سارا طاهریان

سارا طاهریان کارشناس فیزیوتراپی
3959
تهران
دکتر عارف سعیدی

دکتر عارف سعیدی دکترای تخصصی عصبی عضلانی (نوروماسکولار)
3126
تهران
بدون تصویر

محمدرضا دیانی کارشناس فیزیوتراپی
2026
تهران
دکتر سیده سمیرا طباطبایی

سیده سمیرا طباطبایی کارشناس فیزیوتراپی
1457
تهران
دکتر کیوان دواتگران تقی پور

دکتر کیوان دواتگران تقی پور دکترای تخصصی فیزیوتراپی
1155
تهران
دکتر بهزاد شمس

بهزاد شمس کارشناس فیزیوتراپی
981
تهران
دکتر محمد دادیان

محمد دادیان کارشناس فیزیوتراپی
955
تهران
دکتر علی رجب خواه اصیل

علی رجب خواه اصیل کارشناس فیزیوتراپی
740
تهران
بدون تصویر

علی بحرینی کارشناس فیزیوتراپی
753
تهران
بدون تصویر

مجید صادقی کارشناس فیزیوتراپی
722
تهران
دکتر مهدی عباسی

مهدی عباسی کارشناس فیزیوتراپی
592
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان فیزیوتراپی بر حسب شهر