مطب پزشکان متخصص ارتوپد در تهران

آدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپد در تهران

بهترین دکتر متخصص ارتوپد در تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
دکتر پیمان کاظمی

دکتر پیمان کاظمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
238
دکتر رضا مصطفوی طباطبایی

دکتر رضا مصطفوی طباطبایی فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
223
دکتر صادق صابری

دکتر صادق صابری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
1889
دکتر سعید توکلی واسکسی

دکتر سعید توکلی واسکسی فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان در تهران
90579
دکتر خدامراد جمشیدی

دکتر خدامراد جمشیدی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
40571
دکتر تقی بغدادی

دکتر تقی بغدادی فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان در تهران
32611
دکتر رضا شهریار کامرانی

دکتر رضا شهریار کامرانی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
31306
دکتر غلامعلی عکاشه

دکتر غلامعلی عکاشه متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
27585
دکتر حسین فراهینی

دکتر حسین فراهینی فلوشیپ تخصصی جراحی زانو در تهران
25708
دکتر علیرضا غزنوی

دکتر علیرضا غزنوی فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان در تهران
26175
بدون تصویر

دکتر سید رامین حاج زرگر باشی فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان در تهران
24610
دکتر مهرداد مستحفظ

دکتر مهرداد مستحفظ متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
18683
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر