4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 0:10
مسعود موحدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مسعود موحدي

سيد حميد برسي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خوزستان - اهواز
دکتر سيد حميد برسي

رضا فريد حسيني
متخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا فريد حسيني

محمد قره گوزلو
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر محمد قره گوزلو

محمدرضا فضل الهي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
البرز - کرج
دکتر محمدرضا فضل الهي

رويا شرکت
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان - اصفهان
دکتر رويا شرکت

مهناز صادقي شبستري
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهناز صادقي شبستري

مصطفي معين
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر مصطفي معين

مرتضي فلاح پور
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
تهران - تهران
دکتر مرتضي فلاح پور

حميد آهنچيان
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد آهنچيان

رامين قاسمي دارستاني
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان - اصفهان
دکتر رامين قاسمي دارستاني

اصغر آقا محمدي
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران - تهران
دکتر اصغر آقا محمدي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم