6 خرداد 1396 - ساعت : 14:20

دکتر سعيد توکلي واسکسي

فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر سعيد توکلي واسکسي

دکتر محسن عمادالدين

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

البرز - کرج
دکتر محسن عمادالدين

دکتر خدامراد جمشيدي

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

تهران - تهران
دکتر خدامراد جمشيدي

دکتر تقي بغدادي

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر تقي بغدادي

دکتر خليل اله ناظم

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

اصفهان - اصفهان
دکتر خليل اله ناظم

دکتر غلامعلي عکاشه

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

تهران - تهران
دکتر غلامعلي عکاشه

دکتر رضا شهريار کامراني

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

تهران - تهران
دکتر رضا شهريار کامراني

دکتر محمد فکور

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

خوزستان - اهواز
دکتر محمد فکور

دکتر حسين فراهيني

فلوشيپ تخصصي جراحي زانو

تهران - تهران
دکتر حسين فراهيني

دکتر سيد رامين حاج زرگر باشي

فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر سيد رامين حاج زرگر باشي

دکتر عليرضا غزنوي

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر عليرضا غزنوي

دکتر اميرمحمد نوالي

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر اميرمحمد نوالي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم