4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 17:47
علي بابايي زاد
دکترا روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر علي بابايي زاد

بهزاد تريوه
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر بهزاد تريوه

سيد سعيد صدر
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر سيد سعيد صدر

کامران خوشنودي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
البرز - کرج
دکتر کامران خوشنودي

سعيد انصاري دزفولي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر سعيد انصاري دزفولي

ايرج وثوق
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي - مشهد
دکتر ايرج وثوق

نسرين اميري
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران - تهران
دکتر نسرين اميري

سيروس پاک سرشت
متخصص روانپزشک (روانشناس)
خوزستان - اهواز
دکتر سيروس پاک سرشت

نيوشا محمدي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر نيوشا محمدي

ناصر حاجيان مطلق
متخصص روانپزشک (روانشناس)
البرز - کرج
دکتر ناصر حاجيان مطلق

سيد احمد جليلي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر سيد احمد جليلي

فاطمه رضا بخش
متخصص روانپزشک (روانشناس)
گيلان - رشت
دکتر فاطمه رضا بخش
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم