8 خرداد 1396 - ساعت : 12:8

دکتر ابراهيم حاتمي پور

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

فارس - شيراز

VIP

پزشک در سامانه عضو استدکتر ابراهيم حاتمي پور

دکتر علي اکبر خسروي نژاد

متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

فارس - شيراز
دکتر علي اکبر خسروي نژاد

دکتر سيدحسن حسيني

متخصص پوست و مو

فارس - شيراز
دکتر سيدحسن حسيني

دکتر سيد اسداله کلانتري

متخصص زنان و زايمان

اصفهان - اصفهان
دکتر سيد اسداله کلانتري

دکتر داريوش ساريخاني

متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن

فارس - شيراز
دکتر داريوش ساريخاني

دکتر بهزاد خلعتبري

فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي

فارس - شيراز
دکتر بهزاد خلعتبري

دکتر رضا کبود خاني

متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن

فارس - شيراز
دکتر رضا کبود خاني

دکتر فرهود صالحي

متخصص پوست و مو

فارس - شيراز
دکتر فرهود صالحي

دکتر ويولت اديب

متخصص راديولوژي و سونوگرافي

فارس - شيراز
دکتر ويولت اديب

دکتر منوچهر سديفي

متخصص پوست و مو

فارس - شيراز
دکتر منوچهر سديفي

دکتر محمد ابراهيم پارسانژاد

فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)

فارس - شيراز
دکتر محمد ابراهيم پارسانژاد

دکتر محسن فروردين جهرمي

متخصص چشم پزشک

فارس - شيراز
دکتر محسن فروردين جهرمي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم