11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:2
مصطفي سلطان سنجري
فوق تخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر مصطفي سلطان سنجري

ضياءالدين يزديان
فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم
تهران - تهران
دکتر ضياءالدين يزديان

امير رضا حنيف نيا
متخصص پوست و مو
تهران - تهران
دکتر امير رضا حنيف نيا

عبدالرحيم بغدادي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر عبدالرحيم بغدادي

آزاده فرحي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر آزاده فرحي

اردشير پاپي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر اردشير پاپي

بهرام عين الهي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
تهران - تهران
دکتر بهرام عين الهي

گيتا غياثي
فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم
تهران - تهران
دکتر گيتا غياثي

عليرضا هدايت فر
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر عليرضا هدايت فر

عليرضا خدائياني
فوق تخصص چشم پزشک
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر عليرضا خدائياني

حميد نوروزي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر حميد نوروزي

حسين سميعي
متخصص چشم پزشک
تهران - تهران
دکتر حسين سميعي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم