6 خرداد 1396 - ساعت : 14:22

دکتر سعيد توکلي واسکسي

فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر سعيد توکلي واسکسي

دکتر تقي بغدادي

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر تقي بغدادي

دکتر سيد رامين حاج زرگر باشي

فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر سيد رامين حاج زرگر باشي

دکتر عليرضا غزنوي

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر عليرضا غزنوي

دکتر مهتاب مهر افشان

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر مهتاب مهر افشان

دکتر کيوان مزدا

متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر کيوان مزدا

دکتر غلامحسين شاه چراغي

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

فارس - شيراز
دکتر غلامحسين شاه چراغي

دکتر عليرضا رحيم نيا

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر عليرضا رحيم نيا
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم