5 خرداد 1396 - ساعت : 0:45

دکتر علي بابايي زاد

دکترا روان درماني و روانشناس باليني

تهران - تهران
دکتر علي بابايي زاد

دکتر سعيد انصاري دزفولي

متخصص روانپزشک (روانشناس)

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر سعيد انصاري دزفولي

دکتر بهزاد تريوه

متخصص روان درماني و روانشناس باليني

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر بهزاد تريوه

دکتر سيد سعيد صدر

متخصص روانپزشک (روانشناس)

تهران - تهران
دکتر سيد سعيد صدر

دکتر کامران خوشنودي

متخصص روانپزشک (روانشناس)

البرز - کرج
دکتر کامران خوشنودي

دکتر ايرج وثوق

متخصص روانپزشک (روانشناس)

خراسان رضوي - مشهد
دکتر ايرج وثوق

دکتر نسرين اميري

فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان

تهران - تهران
دکتر نسرين اميري

دکتر سيروس پاک سرشت

متخصص روانپزشک (روانشناس)

خوزستان - اهواز
دکتر سيروس پاک سرشت

دکتر نيوشا محمدي

متخصص روانپزشک (روانشناس)

تهران - تهران
دکتر نيوشا محمدي

دکتر سيد احمد جليلي

متخصص روانپزشک (روانشناس)

تهران - تهران
دکتر سيد احمد جليلي

دکتر ناصر حاجيان مطلق

متخصص روانپزشک (روانشناس)

البرز - کرج
دکتر ناصر حاجيان مطلق

دکتر فاطمه رضا بخش

متخصص روانپزشک (روانشناس)

گيلان - رشت
دکتر فاطمه رضا بخش
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم