6 خرداد 1396 - ساعت : 14:21

دکتر غلامرضا کردافشاري

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر غلامرضا کردافشاري

دکتر ليلا شير بيگي

دکتراي تخصصي طب سنتي

تهران - تهران
دکتر ليلا شير بيگي

دکتر امير هومن کاظمي مطلق

دکتراي تخصصي طب سنتي

خراسان رضوي - مشهد
دکتر امير هومن کاظمي مطلق

دکتر حسين رضايي زاده

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر حسين رضايي زاده

دکتر ناصر رضايي پور

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر ناصر رضايي پور

دکتر مامک هاشمي حبيب آبادي

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر مامک هاشمي حبيب آبادي

دکتر عارف قنبرزاده علي بلاغي

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر عارف قنبرزاده علي بلاغي

دکتر سيد احمد موسوي نژاد

متخصص طب سنتي

خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيد احمد موسوي نژاد

دکتر فائزه عسکري

کارشناس ارشد تغذيه و رژيم درماني

قم - قم
پزشک در سامانه عضو استدکتر فائزه عسکري

دکتر حسين خيرانديش

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر حسين خيرانديش

دکتر سيد سعيد اسماعيلي صابر

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر سيد سعيد اسماعيلي صابر

دکتر رسول چوپاني زنجاني

متخصص طب سنتي

تهران - تهران
دکتر رسول چوپاني زنجاني
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم