لیست دکتر مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر مسعود نیکان فر متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
17102

دکتر جمشید سیفی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
14892

دکتر محمد شیمیا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
8642

دکتر سید علی صدرالدینی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
8317

دکتر هرمز آیرملو متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
7488

دکتر محمد مهدی حسینیان زکریا متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
4508

دکتر علی پاشاپور متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
4404

دکتر مهدی فرهودی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
4127

دکتر علی اکبر طاهر اقدم متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
3225

دکتر مهناز طالبی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
2703

دکتر صفا نجمی تبریزی متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
2610

دکتر علیرضا الهیاری متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در تبریز
2514
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص