4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 0:11
فريد ايمان زاده
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر فريد ايمان زاده

الهام طلاچيان
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر الهام طلاچيان

مهري نجفي ثاني
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر مهري نجفي ثاني

حميدرضا طلايي
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر حميدرضا طلايي

فرزانه معتمد
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر فرزانه معتمد

حسين علي مددي
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر حسين علي مددي

علي اکبر سياري
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر علي اکبر سياري

احمد خداداد
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر احمد خداداد

فاطمه فرهمند
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر فاطمه فرهمند

هوشنگ اختر خاوري
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر هوشنگ اختر خاوري

غلامرضا خاتمي تبريزي
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر غلامرضا خاتمي تبريزي

عزيز اله يوسفي
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
تهران - تهران
دکتر عزيز اله يوسفي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم