4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 17:53
رضا چايچيان
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر رضا چايچيان

احمد دانشي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر احمد دانشي

شاهين صحرايي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر شاهين صحرايي

هرمز بازياري دلاور
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر هرمز بازياري دلاور

رضا ساريخاني
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر رضا ساريخاني

عليرضا موحدي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر عليرضا موحدي

محمدحسين حکمت آرا
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر محمدحسين حکمت آرا

سيد هبت الدين برقعي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر سيد هبت الدين برقعي

پدرام برقعي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر پدرام برقعي

کامران خداکرمي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر کامران خداکرمي

مريم غضنفر تهراني
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
گيلان - رشت
دکتر مريم غضنفر تهراني

نسرين يزداني
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
تهران - تهران
دکتر نسرين يزداني
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم