لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر مسعود موحدي

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان

تهران - تهران
دکتر مسعود موحدي

دکتر سيد حميد برسي

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي

خوزستان - اهواز
دکتر سيد حميد برسي

دکتر رضا فريد حسيني

متخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي

خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا فريد حسيني

دکتر محمد قره گوزلو

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان

تهران - تهران
دکتر محمد قره گوزلو

دکتر محمدرضا فضل الهي

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان

البرز - کرج
دکتر محمدرضا فضل الهي

دکتر رويا شرکت

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي

اصفهان - اصفهان
دکتر رويا شرکت

دکتر مهناز صادقي شبستري

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهناز صادقي شبستري

دکتر مصطفي معين

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان

تهران - تهران
دکتر مصطفي معين

دکتر مرتضي فلاح پور

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي

تهران - تهران
دکتر مرتضي فلاح پور

دکتر حميد آهنچيان

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان

خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد آهنچيان

دکتر اصغر آقا محمدي

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان

تهران - تهران
دکتر اصغر آقا محمدي

دکتر رامين قاسمي دارستاني

فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي

اصفهان - اصفهان
دکتر رامين قاسمي دارستاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم