6 اردیبهشت 1396 - ساعت : 20:22
زهره هدايتي
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس - شيراز
دکتر زهره هدايتي

محمدصادق احمد آخوندي
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
تهران - تهران
دکتر محمدصادق احمد آخوندي

ندا بابانوري
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس - شيراز
دکتر ندا بابانوري

خديجه مينا
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس - شيراز
دکتر خديجه مينا
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم