6 اردیبهشت 1396 - ساعت : 20:20
سيد مختار جاودان نژاد
متخصص قلب و عروق
تهران - تهران

VIP

پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد مختار جاودان نژاد

مهرداد صالحي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر مهرداد صالحي

مسعود امامي
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر مسعود امامي

محمدحسن کلانتر معتمدي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمدحسن کلانتر معتمدي

حسن آقاجاني
متخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر حسن آقاجاني

محمدرضا کلانتر معتمدي
فلوشيپ تخصصي جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمدرضا کلانتر معتمدي

سيدعلي جماليان
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر سيدعلي جماليان

حميدرضا اعلايي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر حميدرضا اعلايي

کامران بابازاده
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر کامران بابازاده

آيت اله بياتيان
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر آيت اله بياتيان

محمدعلي يوسف نيا
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمدعلي يوسف نيا

هرمز مهمنش
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر هرمز مهمنش
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم