متخصص گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گردن آذربایجان شرقی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر سید جواد سید توتونچی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
27973

دکتر یلدا جباری مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
9164

دکتر شهین عبدالهی فخیم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
6449

دکتر پریسا مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
6028

دکتر مهرداد نهایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
5085

دکتر فریناز کلاهی ستوبادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
4520

دکتر محمد سخندان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
2475

دکتر مهرنوش موسوی اقدس متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
2267

دکتر نازیلا مرزبان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1569

دکتر لطیفه محمدپور اسگویی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1467

دکتر شروین شادپور متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1350

دکتر صمد متقیان دینی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن در تبریز
1037
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص