11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 1:5
سيد جواد سيد توتونچي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد جواد سيد توتونچي

يلدا جباري مقدم
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر يلدا جباري مقدم

شهين عبدالهي فخيم
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر شهين عبدالهي فخيم

پريسا مقدم
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر پريسا مقدم

مهرداد نهايي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهرداد نهايي

فريناز کلاهي ستوبادي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فريناز کلاهي ستوبادي

شروين شادپور
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر شروين شادپور

مهرنوش موسوي اقدس
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مهرنوش موسوي اقدس

نازيلا مرزبان
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر نازيلا مرزبان

لطيفه محمدپور اسگويي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر لطيفه محمدپور اسگويي

صمد متقيان ديني
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر صمد متقيان ديني

مجيد شاه قاسمي
متخصص گوش، حلق، بيني، گلو و جراحي سر و گردن
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مجيد شاه قاسمي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم