شهر ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر مجتبی کمالی اقدم فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان در ارومیه
1953

دکتر علی آقایار ماکویی فوق تخصص طب کودکان و پیرامون تولد در ارومیه
2005

دکتر ابراهیم ابراهیم پور متخصص کودکان در ارومیه
1879

دکتر سمانه سلیم زاده دکترا دندانپزشک در ارومیه
1740

دکتر افسانه سهرابی متخصص زنان و زایمان در ارومیه
1665

دکتر حاجی مولایی متخصص جراح عمومی در ارومیه
1566

دکتر بهروز نور هاشمی متخصص زنان و زایمان در ارومیه
1486

دکتر مریم جاریانی فلوشیپ تخصصی زنان و زایمان (نازایی و آی.وی.اف) در ارومیه
1417

دکتر ویدا متاعی متخصص زنان و زایمان در ارومیه
1401

دکتر رضا جهان سپاس متخصص کودکان در ارومیه
1344

دکتر وحیده شمس کارشناس مامایی در ارومیه
1326

دکتر فرناز جوادی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در ارومیه
1282
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر