شهر ارومیه

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر صمد جودی متخصص کودکان در ارومیه
861

دکتر سمیرا محمدیان دکترا دندانپزشک در ارومیه
832

دکتر سیامک چراغی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
826

دکتر شهریار حامدی متخصص کودکان در ارومیه
807

دکتر حبیبه تهوری متخصص کودکان در ارومیه
789

دکتر فرهاد نعمتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در ارومیه
779

دکتر علی اکبر انتظاری متخصص کودکان در ارومیه
734

دکتر عبداله رازبان متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
734

دکتر سمیه سلیمانی دکترا دندانپزشک در ارومیه
726

دکتر بهرام کریمی متخصص کودکان در ارومیه
717

دکتر عیسی یکانی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه
718

دکتر پیمان صانعی دکترا پزشکی عمومی در ارومیه
695
لیست پزشکان ارومیه بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر