شهر سنندج

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر کیومرث غریب پور دکترا پزشکی عمومی در سنندج
521

دکتر علیرضا حشمتی دکترا پزشکی عمومی در سنندج
523

دکتر محمدحسین برخورداری فیروزآبادی دکترا پزشکی عمومی در سنندج
398

دکتر افسانه غفاری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
370

دکتر کریم شریفی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
231

دکتر رضا سام زاده متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
166

دکتر بهروز فرکیش متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سنندج
149

دکتر عایشه معماری سرا متخصص زنان و زایمان در سنندج
471

دکتر محی الدین حسینی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در سنندج
385

دکتر جمیل محمودی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در سنندج
422

دکتر فواد رحیمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در سنندج
348

دکتر فریبا سیدالشهدایی متخصص زنان و زایمان در سنندج
319
لیست پزشکان سنندج بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر