لیست آزمایشگاههای تهران

آدرس و تلفن آزمایشگاه های تهران

بهترین آزمایشگاه های تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
دکتر فریبا سرداری ایروانی

دکتر فریبا سرداری ایروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در تهران
715
بدون تصویر

دکتر نصرت اله حجازی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
651
بدون تصویر

دکتر مریم نقیبی راد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
611
دکتر فردین رعنایی

دکتر فردین رعنایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
588
دکتر امیر حسین مومنی

دکتر امیر حسین مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
594
بدون تصویر

دکتر صدیقه کیهانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
577
دکتر سید محمدرضا کاظمی

دکتر سید محمدرضا کاظمی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
580
دکتر میترا دادگری

دکتر میترا دادگری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
506
دکتر منصور داور پناه

دکتر منصور داور پناه متخصص علوم آزمایشگاهی در تهران
452
بدون تصویر

دکتر مهدی سیروس داور پناه متخصص علوم آزمایشگاهی در تهران
430
دکتر شهرام ظریف آبکنار

دکتر شهرام ظریف آبکنار دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در تهران
333
بدون تصویر

دکتر حسین پهلوان کارشناس علوم آزمایشگاهی در تهران
244
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر