لیست آزمایشگاههای تهران

آدرس و تلفن آزمایشگاه های تهران

بهترین آزمایشگاه های تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
دکتر حسن اکبری

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
878
بدون تصویر

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2328
بدون تصویر

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2796
بدون تصویر

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1512
دکتر سهیلا ناسی زاده

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
808
دکتر محمد فرهادی لنگرودی

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1197
دکتر مرضیه غروی

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1025
دکتر حمیدرضا مرادی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی در تهران
874
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1326
دکتر شهرام ظریف آبکنار

دکتر شهرام ظریف آبکنار دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در تهران
333
دکتر سید مرتضی ایران منش

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
823
بدون تصویر

دکتر مریم نقیبی راد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
610
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر