لیست آزمایشگاههای تهران

آدرس و تلفن آزمایشگاه های تهران

بهترین آزمایشگاه های تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
دکتر خندان زارع

دکتر خندان زارع متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
28
بدون تصویر

دکتر سیما آقابابازاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
29
دکتر حسن اکبری

دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
878
بدون تصویر

دکتر هایده دارابی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در تهران
135
دکتر شهرام ظریف آبکنار

دکتر شهرام ظریف آبکنار دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در تهران
333
بدون تصویر

دکتر حسین پهلوان کارشناس علوم آزمایشگاهی در تهران
244
دکتر امیر حسین مومنی

دکتر امیر حسین مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
594
دکتر میترا دادگری

دکتر میترا دادگری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
506
دکتر فریبا سرداری ایروانی

دکتر فریبا سرداری ایروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در تهران
713
دکتر مرضیه غروی

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1025
دکتر فردین رعنایی

دکتر فردین رعنایی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
588
دکتر حمیدرضا مرادی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی در تهران
874
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر