لیست آزمایشگاههای تهران

آدرس و تلفن آزمایشگاه های تهران

بهترین آزمایشگاه های تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
بدون تصویر

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2785
بدون تصویر

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2323
بدون تصویر

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1510
دکتر پانته آ فرجاد آزاد

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1323
دکتر محمد فرهادی لنگرودی

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1196
دکتر مرضیه غروی

دکتر مرضیه غروی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1022
دکتر همایون قاضی میر سعید

دکتر همایون قاضی میر سعید متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
924
دکتر حمیدرضا مرادی

دکتر حمیدرضا مرادی دکترا علوم آزمایشگاهی در تهران
871
دکتر سید مرتضی ایران منش

دکتر سید مرتضی ایران منش متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
821
دکتر سهیلا ناسی زاده

دکتر سهیلا ناسی زاده متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
807
بدون تصویر

دکتر ایرج نظریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
781
دکتر فریبا سرداری ایروانی

دکتر فریبا سرداری ایروانی دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در تهران
712
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر