8 خرداد 1396 - ساعت : 12:11

دکتر فريدون عزيزي

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر فريدون عزيزي

دکتر سوسن ضيايي

متخصص زنان و زايمان

تهران - تهران
دکتر سوسن ضيايي

دکتر مصطفي سلطان سنجري

فوق تخصص چشم پزشک

تهران - تهران
دکتر مصطفي سلطان سنجري

دکتر بهار محجوبي

فلوشيپ تخصصي جراحي روده بزرگ و مقعد (کولورکتال)

تهران - تهران
دکتر بهار محجوبي

دکتر تقي بغدادي

فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

تهران - تهران
دکتر تقي بغدادي

دکتر ناصر رزمي نيا

متخصص پوست و مو

تهران - تهران
دکتر ناصر رزمي نيا

دکتر سعيد انصاري دزفولي

متخصص روانپزشک (روانشناس)

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر سعيد انصاري دزفولي

دکتر بهزاد تريوه

متخصص روان درماني و روانشناس باليني

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر بهزاد تريوه

دکتر فرناز مشيري

متخصص زنان و زايمان

تهران - تهران
دکتر فرناز مشيري

دکتر ضياءالدين يزديان

فوق تخصص چشم کودکان و استرابيسم

تهران - تهران
دکتر ضياءالدين يزديان

دکتر علي رباني

فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)

تهران - تهران
دکتر علي رباني

دکتر صفيه عشوري مقدم

متخصص زنان و زايمان

تهران - تهران
دکتر صفيه عشوري مقدم
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم