لیست پزشکان متخصص طب سنتی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر مهدیس مجتبایی طب سنتی

دکتر مهدیس مجتبایی متخصص طب سنتی
1616
تهران
دکتر مژگان تن ساز طب سنتی

دکتر مژگان تن ساز دکترای تخصصی طب سنتی
1856
تهران
دکتر فاطمه نجات بخش طب سنتی

دکتر فاطمه نجات بخش دکترای تخصصی طب سنتی
1739
تهران
دکتر میثم شیرزاد طب سنتی

دکتر میثم شیرزاد دکترای تخصصی طب سنتی
924
تهران
دکتر حمیده رحمانی سراجی طب سنتی

دکتر حمیده رحمانی سراجی متخصص طب سنتی
908
تهران
دکتر محمود خدادوست طب سنتی

دکتر محمود خدادوست دکترای تخصصی طب سنتی
775
تهران
دکتر ژاله علی اصل ممقانی طب سنتی

دکتر ژاله علی اصل ممقانی متخصص طب سنتی
368
تهران
دکتر مریم مقیمی طب سنتی

دکتر مریم مقیمی دکترای تخصصی طب سنتی
586
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان طب سنتی بر حسب شهر