3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:8
زهرا حيدر
فلوشيپ تخصصي نازايي و آي وي اف
تهران - تهران
دکتر زهرا حيدر

فاطمه قلمبر دزفولي
فلوشيپ تخصصي نازايي و آي وي اف
خوزستان - اهواز
دکتر فاطمه قلمبر دزفولي

مهري مشايخي
فلوشيپ تخصصي نازايي و آي وي اف
مرکزي - اراک
دکتر مهري مشايخي
لیست پزشکان نازايي و آي وي اف بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم