آذربایجان شرقی، تبریز،

ولیعصر - بلوار شفیع زاده نرسیده به میدان بهارستان طبقه سوم درمانگاه خاتم

تلفن مطب : 33331525